ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น Year 8 โครงการนานาชาติ (IP)
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับชั้น Year 11 โครงการนานาชาติ (IP)