ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ

รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปนอกเขตพื้นที่บริการ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษ
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
แผนผังอาคารและห้องสอบ