โรงเรียนโยธินบูรณะ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นใบสมัคร
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
ปีการศึกษา 2562 และประกาศเพิ่มเติม วันที่ 26 มีนาคม 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 8 และ Year 11 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนานาชาติ (International Programme)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
เนื่องจากพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนมีจำกัด
ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
ขออภัยในความไม่สะดวก