โรงเรียนโยธินบูรณะ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูลเพื่อยื่นใบสมัคร
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา Year 8 และ Year 11 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนานาชาติ (International Programme)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ : โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
รายงานยอดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
 
เนื่องจากพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนมีจำกัด
ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
ขออภัยในความไม่สะดวก