โรงเรียนโยธินบูรณะ
การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูลเพื่อยื่นใบสมัคร
การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 8) ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนานาชาติ (International Programme)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 11) ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการนานาชาติ (International Programme)
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนพิเศษ : โครงการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ : SMP
 
เนื่องจากพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนมีจำกัด
ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณโรงเรียน
ขออภัยในความไม่สะดวก