โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [21 ก.พ. 2565]
กำหนดการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) ระดับชั้น ม.1, ม.2, ม.4, ม.5    [เข้าชม 511]
 [21 ก.พ. 2565]
กำหนดการสอบปลายภาค ชั้น ม.1, 2 , 4 , 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    [เข้าชม 393]
 [21 ก.พ. 2565]
แจ้งการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 336]
 [17 ก.พ. 2565]
ปฏิทินวิชาการหลังการสอบของนักเรียน ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 344]
 [15 ก.พ. 2565]
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (โรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)   [เข้าชม 365]
 [15 ก.พ. 2565]
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 (โรงเรียนเดิม) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ   [เข้าชม 467]
 [10 ก.พ. 2565]
กำหนดการสอบ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมรายชื่อนักเรียนที่สอบ   [เข้าชม 328]
 [10 ก.พ. 2565]
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 EP    [เข้าชม 346]
 [10 ก.พ. 2565]
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6   [เข้าชม 336]
 [28 ม.ค. 2565]
การจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา (On-Site) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565   [เข้าชม 505]
 [18 ม.ค. 2565]
ประกาศเก็บเงินบำรุงการศึกษาโครงการนานาชาติ 2/2564   [เข้าชม 385]
 [14 ม.ค. 2565]
ประกาศเรียนออนไลน์ 17-28 มกราคม 2565   [เข้าชม 313]
 [13 ม.ค. 2565]
ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ม.1-6 ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 338]
 [06 ม.ค. 2565]
ประกาศเรียนออนไลน์วันที่ 10-14 มกราคม 2565   [เข้าชม 340]
 [06 ม.ค. 2565]
ประกาศแนวทางการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 338]
 [26 ธ.ค. 2564]
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP และ EP    [เข้าชม 501]
 [13 ธ.ค. 2564]
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 332]
 [10 ธ.ค. 2564]
ประกาศเรื่องการรับเงินบำรุงการศึกษา ม.2 3 5 6 ภาคปกติ   [เข้าชม 346]
 [03 ธ.ค. 2564]
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 317]
 [23 พ.ย. 2564]
แนวทางการดำเนินการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 362]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 189 ข่าว 10 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี