โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [06 มิ.ย. 2560]
ปฏิทินวิชาการสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560   [เข้าชม 4131]
 [17 มี.ค. 2560]
ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) เพื่อต่อ ม.4 ปีการศึกษา2560   [เข้าชม 6732]
 [03 มี.ค. 2560]
ผลการสอบคัดเลือก ม.3 เดิม ศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2560   [เข้าชม 9438]
 [09 ก.พ. 2560]
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศลูกโยธินปีการศึกษา 2559 โล่ , เข็มทอง และเข็มเงิน   [เข้าชม 7966]
 [12 ม.ค. 2560]
เอกสารประกอบโครงงานบูรณาการ คบ.6   [เข้าชม 5058]
 [09 ม.ค. 2560]
แนะแนว นร.ม.3 ศึกษาต่อ   [เข้าชม 4082]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.1 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 6026]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.2 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 6406]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.3 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 6198]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.4 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 5910]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.5 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 5309]
 [19 ต.ค. 2559]
ตารางสอน ม.6 ภาคเรียนที่ 2-2559   [เข้าชม 4007]
 [29 ก.พ. 2559]
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ศึกษาต่อชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559   [เข้าชม 31362]
 [15 ก.พ. 2559]
ผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 (เดิม) ศึกษาต่อชั้น ม.4 โครงการ SMP ปีการศึกษา 2559   [เข้าชม 30195]
 [11 ก.พ. 2559]
ประกาศห้องสอบคัดเลือกนักเรียน ม.3(เดิม) เรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559   [เข้าชม 29613]
 [08 ก.พ. 2559]
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ม.3(เดิม) ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2559   [เข้าชม 29517]
 [02 ก.พ. 2559]
รายชื่อนักเรียน ม. 3 เดิม มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559   [เข้าชม 29524]
 [11 ม.ค. 2559]
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติยศลูกโยธิน ปีการศึกษา 2558   [เข้าชม 29277]
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   [เข้าชม 29040]
 [07 ต.ค. 2558]
ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1   [เข้าชม 28905]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 91 ข่าว 5 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4][5] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี