โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับนักเรียน  


 [19 พ.ย. 2564]
การเปิดการเรียนการสอน ONSITE โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP)   [เข้าชม 339]
 [19 พ.ย. 2564]
มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 510]
 [17 พ.ย. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 444]
 [08 พ.ย. 2564]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด    [เข้าชม 335]
 [07 พ.ย. 2564]
กำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน   [เข้าชม 482]
 [29 ต.ค. 2564]
กำหนดการอนุมัติจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6   [เข้าชม 337]
 [28 ต.ค. 2564]
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 346]
 [27 ต.ค. 2564]
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564   [เข้าชม 331]
 [16 ต.ค. 2564]
การกำหนดรอบการฉีดวัคซีนนักเรียน   [เข้าชม 376]
 [09 ต.ค. 2564]
แจ้งกำหนดวันและสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน   [เข้าชม 488]
 [01 ต.ค. 2564]
กำหนดการนัดหมายตามปฏิทินวิชาการหลังการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 348]
 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 368]
 [21 ก.ย. 2564]
ตารางสอบปลายภาคออนไลน์โครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 327]
 [16 ก.ย. 2564]
สำรวจความประสงค์การฉีควัคซีน Pfizer ของนักเรียน   [เข้าชม 478]
 [14 ส.ค. 2564]
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2564   [เข้าชม 343]
 [18 ก.ค. 2564]
กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 338]
 [09 ก.ค. 2564]
ข้อตกลงในการเรียนการสอนและโครงสร้างข้อสอบรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   [เข้าชม 359]
 [13 ก.ค. 2564]
ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 368]
 [01 ก.ค. 2564]
การแข่งขัน"สุดยอดเชฟนักคิด สู่นักธุรกิจรุ่นเยาว์"   [เข้าชม 332]
 [15 มิ.ย. 2564]
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (รายงานตัวและมอบตัววันที่ 10 มิถุนายน 2564)   [เข้าชม 496]

  รวมข่าวสำหรับนักเรียนทั้งหมด 189 ข่าว 10 หน้า : <<กลับไป [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี