YB Open House 2021

มาร่วมเป็นครอบครัวโยธินบูรณะด้วยกันนะครับ

RP
EP
IP
SMP

รู้จักโรงเรียนโยธินบูรณะ

Contact

โรงเรียนโยธินบูรณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ที่ตั้ง:

1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์:

0-2020-5791 - 2