โรงเรียนโยธินบูรณะ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2562

i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม 10 เม.ย. 62
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพิ่มเติม 10 เม.ย. 62
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเรียงตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
i ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
i รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเรียงตามลำดับคะแนนการสอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4