โรงเรียนโยธินบูรณะ
ตารางเรียน

ระบบการลงทะเบียนวิชาเลือก และกิจกรรมชุมนุม

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. ตรวจสอบกำหนดการวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการลงทะเบียน
2. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง
3. ทำการเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
4. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2545 ให้กรอกเป็น 21/03/2545
5. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวอย่างเช่น 3840155782469
6. กด "เข้าสู่ระบบ"
สามารถ Download คู่มือการใช้ระบบได้ที่นี่

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 00.00 น.
ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
* พบปัญหาในการลงทะเบียน *
นักเรียนภาคปกติและโครงการ SMP โปรดติดต่องานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
นักเรียนโครงการฯภาคภาษาอังกฤษ โปรดติดต่องานทะเบียนและวัดผล EP