โรงเรียนโยธินบูรณะ
ระบบการลงทะเบียนวิชาเลือกและกิจกรรมชุมนุม

ระบบการลงทะเบียนวิชาเลือก และกิจกรรมชุมนุม

คำแนะนำในการเข้าสู่ระบบ
1. ตรวจสอบกำหนดการวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการลงทะเบียน
2. เข้าสู่เว็บไซต์ระบบการลงทะเบียน โดยกดที่ปุ่มด้านล่าง
3. ทำการเข้าสู่ระบบโดยกรอกข้อมูลเลขประจำตัวในช่อง "เลขประจำตัว"
4. กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2545 ให้กรอกเป็น 21/03/2545
5. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตัวอย่างเช่น 3840155782469
6. กด "เข้าสู่ระบบ"
สามารถ Download คู่มือการใช้ระบบได้ที่นี่

ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติมตามศักยภาพที่เปิดให้ลงทะเบียน
เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น.
* พบปัญหาในการลงทะเบียน *
โปรดติดต่องานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ
โทร. 0-2020-5791-2 ต่อ 301 วันจันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ