ข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้าง

 [05 ธ.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่าย EMS Camp ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ [เข้าชม 786]
 [24 พ.ย. 2560]
ประกวดราคาจ้างค่ายอัจริยะภาพ [เข้าชม 692]
 [25 ส.ค. 2560]
ประกาศสอบราคาซื้อกระดาษพิมพ์ชนิดต่างๆ [เข้าชม 662]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 4 (E.M.S.CAMP M.4-2017) [เข้าชม 803]
 [19 ก.ค. 2560]
สอบราคาจ้างค่ายอัจฉริยภาพ YBEP English Science Math Camp Mathayom 1 (E.M.S.CAMP M.1-2017) [เข้าชม 766]
 [05 เม.ย. 2560]
สอบราคาจ้างเหมาบริการกิจกรรมศึกษาดูงาน [เข้าชม 804]
 [23 มี.ค. 2560]
ประกวดราคาจ้างสถานีปฏิบัติงานห้องทดลองวิทยาศาสตร์ [เข้าชม 724]
 [28 ก.พ. 2560]
ประกวดราคาจ้างชุดตกแต่งห้องเรียนโครงการนานาชาติ [เข้าชม 767]
 [14 ก.พ. 2560]
ค่ายอัจริยะโครงการภาคภาษาอังกฤษ E.M.S.Camp ม.6 [เข้าชม 917]
 [01 ก.ย. 2559]
สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายเสริมทักษะชีวิต ม.1- ม.4 (SMP) [เข้าชม 1143]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.4 [เข้าชม 28824]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.2 [เข้าชม 28670]
 [15 ก.ค. 2559]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ E.M.S.CAMP ม.1 [เข้าชม 28592]
 [07 มิ.ย. 2559]
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนโครงการนานาชาติ [เข้าชม 28533]
 [25 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่าย E.M.S.Camp ม.5 [เข้าชม 28511]
 [18 พ.ย. 2558]
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพ (E.M.S.CAMP) ม.3 [เข้าชม 28412]
 [16 ต.ค. 2558]
ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเครือข่าย [เข้าชม 28462]
 [08 ต.ค. 2558]
ผลการสรรหาผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม [เข้าชม 28461]
 [08 ต.ค. 2558]
ผลการสรรหาผู้ประกอบธุรกิจร้านถ่ายเอกสารฯ [เข้าชม 28462]
 [21 ก.ย. 2558]
สรรหาผู้ประกอบธุรกิจการจำหน่ายอาหาร [เข้าชม 28458]

  รวมข่าวประกวดจัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด 86 ข่าว 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] หน้าต่อไป >>
 
กลับหน้าหลัก