เอกสารประกอบการเรียนรู้

 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์ [เข้าชม 535]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว [เข้าชม 600]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการตอบสนองของพืช [เข้าชม 354]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช [เข้าชม 359]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสืบพันธ์ของพืช [เข้าชม 383]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสร้างอาหารของพืช [เข้าชม 327]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องโครงสร้างดอก [เข้าชม 297]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ [เข้าชม 274]
 [04 ก.ค. 2560]
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 [เข้าชม 2053]
 [04 ก.ค. 2560]
คู่มือการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 [เข้าชม 3054]
 [04 ก.ค. 2560]
เอกสารการเรียนรู้วิชา IL การรู้สารสนเทศ ม.4  [เข้าชม 2803]
 [04 ก.ค. 2560]
เอกสารการเรียนรู้วิชา IL การรู้สารสนเทศ ม.4 [เข้าชม 1914]
 [05 ม.ค. 2560]
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ง22105 (Excel) [เข้าชม 1486]
 [21 ธ.ค. 2559]
เฉลยแบบฝึกหัดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 [เข้าชม 1255]
 [07 พ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์2 รหัส ง21105 ม.1 [เข้าชม 1224]
 [28 มิ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการสอนการออกแบบด้วยโปรแกรม Prodesktop [เข้าชม 30179]
 [28 มิ.ย. 2559]
เอกสารประกอบการเรียนการออกแบบงานกราฟิก [เข้าชม 30388]
 [24 มี.ค. 2558]
เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องไฟฟ้าเคมี ม.5 โดยครูยุพา  ปลีผลา [เข้าชม 30187]
 [17 ก.ค. 2557]
เอกสารประกอบการเรียนวิชา การออกแบบงานกราฟฟิก ม.5 [เข้าชม 29061]
 [26 พ.ค. 2557]
เอกสาร Adobe Captivate5.5 [เข้าชม 28823]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 32 ข่าว 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 
กลับหน้าหลัก