เอกสารประกอบการเรียนรู้

 [02 ก.ค. 2561]
คู่มือการจัดทำโครงงานม.6 [เข้าชม 413]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการในโรงกลั่น-แยกก๊าซ [เข้าชม 358]
 [02 ก.ค. 2561]
กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ [เข้าชม 79]
 [02 ก.ค. 2561]
ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม [เข้าชม 48]
 [02 ก.ค. 2561]
การผลิตปิโตรเลียม-แหล่งผลิตปิโตรเลียม-ปัญหา-แนวทาง [เข้าชม 45]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจธรณีและฟิสิกส์ [เข้าชม 42]
 [02 ก.ค. 2561]
หินปิดกั้นปิโตรเลียม-หินกักเก็บ [เข้าชม 43]
 [02 ก.ค. 2561]
หินน้ำมันและปิโตรเลียม [เข้าชม 43]
 [02 ก.ค. 2561]
การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม [เข้าชม 37]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์ [เข้าชม 721]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว [เข้าชม 709]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการตอบสนองของพืช [เข้าชม 424]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการดำรงชีวิตของพืช [เข้าชม 417]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสืบพันธ์ของพืช [เข้าชม 440]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการสร้างอาหารของพืช [เข้าชม 374]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องโครงสร้างดอก [เข้าชม 345]
 [30 ม.ค. 2561]
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องกล้องจุลทรรศน์ [เข้าชม 431]
 [04 ก.ค. 2560]
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 [เข้าชม 2350]
 [04 ก.ค. 2560]
คู่มือการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6 [เข้าชม 3346]
 [04 ก.ค. 2560]
เอกสารการเรียนรู้วิชา IL การรู้สารสนเทศ ม.4  [เข้าชม 2958]

  รวมเอกสารประกอบการเรียนรู้ทั้งหมด 41 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 
กลับหน้าหลัก