ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่

 [21 มิ.ย. 2561]
ตารางการจัดการเรียนการสอนคาบเพิ่มเวลารู้ [เข้าชม 486]
 [29 เม.ย. 2561]
ID-Plan [เข้าชม 1179]
 [03 เม.ย. 2561]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ [เข้าชม 1332]
 [08 มี.ค. 2559]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ [เข้าชม 30011]
 [14 ม.ค. 2559]
รับสมัครครูอัตราจ้างศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ [เข้าชม 29594]
 [02 พ.ย. 2558]
ประกาศผลผู้สอบผ่านภาค ก และ ข พนักงานราชการวิชาสังคมฯ [เข้าชม 29298]
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 29248]
 [29 ก.ย. 2558]
คำสั่งประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 28910]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [เข้าชม 28608]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4 [เข้าชม 28408]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3 [เข้าชม 28379]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2 [เข้าชม 28394]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1 [เข้าชม 28368]
 [08 ธ.ค. 2557]
แบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนักเรียน [เข้าชม 28437]
 [18 ก.ย. 2557]
คำสั่งเวรประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2557 [เข้าชม 28383]
 [01 พ.ค. 2557]
การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 [เข้าชม 28412]
 [25 มี.ค. 2557]
คำสั่งเวรรักษาความปลอดภัยเดือนเมษายน พฤษภาคม2557 [เข้าชม 28350]
 [06 ก.พ. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3 [เข้าชม 28402]
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรประตูโรงเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [เข้าชม 28377]
 [29 ม.ค. 2557]
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557 [เข้าชม 28362]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 20 ข่าว 1 หน้า : 1
 
กลับหน้าหลัก