ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่

 [19 ธ.ค. 2561]
แบบฟอร์ม PLC [เข้าชม 165]
 [16 พ.ย. 2561]
CSA_การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง [เข้าชม 145]
 [16 พ.ย. 2561]
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน [เข้าชม 111]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบติดตาม ปย.2 [เข้าชม 107]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.2 [เข้าชม 97]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.1 [เข้าชม 80]
 [08 พ.ย. 2561]
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการสอน [เข้าชม 146]
 [21 มิ.ย. 2561]
ตารางการจัดการเรียนการสอนคาบเพิ่มเวลารู้ [เข้าชม 710]
 [29 เม.ย. 2561]
ID-Plan [เข้าชม 1332]
 [03 เม.ย. 2561]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ [เข้าชม 1615]
 [08 มี.ค. 2559]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ [เข้าชม 30101]
 [14 ม.ค. 2559]
รับสมัครครูอัตราจ้างศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ [เข้าชม 29696]
 [02 พ.ย. 2558]
ประกาศผลผู้สอบผ่านภาค ก และ ข พนักงานราชการวิชาสังคมฯ [เข้าชม 29360]
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 29304]
 [29 ก.ย. 2558]
คำสั่งประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 [เข้าชม 28971]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [เข้าชม 28666]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4 [เข้าชม 28466]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3 [เข้าชม 28437]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2 [เข้าชม 28466]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1 [เข้าชม 28409]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 27 ข่าว 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 
กลับหน้าหลัก