เรื่อง ::
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
  รายละเอียด ::
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการค่ายพัฒนานักเรียน ICT รุ่นเยาว์ (ICT Junior Camp)
 
 
   ผู้ประกาศ ::คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 20 ธ.ค. 2560  เวลา 11:01:57