เรื่อง ::
สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์
  รายละเอียด ::
  สื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 2 เรื่องการลำเลียงสารจากเซลล์
ผู้สอน นายปกรณ์ ไตรโชคกุล
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ ::คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 30 ม.ค. 2561  เวลา 14:32:39