เรื่อง ::
ID-Plan
  รายละเอียด ::
  การประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ ::คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 29 เม.ย. 2561  เวลา 11:44:27