เรื่อง ::
ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีปี 2561
  รายละเอียด ::
  ประกวดออกแบบเสื้อกีฬาสีปี 2561
นักเรียนทีสนใจติดต่อขอรับเกณฑ์และแบบเสื้อเปล่าๆ ได้ที่ห้องกิจการนักเรียน B111   ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท  และแบบเสื้อที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เป็นแบบเสื้อกีฬาสีของปีการศึกษา 2561
 
 
   ผู้ประกาศ ::คุณ เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 05 ก.ค. 2561  เวลา 10:35:22