โรงเรียนโยธินบูรณะ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนปกติ
คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่องเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 
เนื่องจากพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนมีจำกัด
ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน
เพื่อสงวนสิทธิ์การใช้พื้นที่ให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนเท่านั้น
ขออภัยในความไม่สะดวก