โครงการนานาชาติ
International Programme


การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเคมบริดจ์

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเคมบริดจ์ โดยรายการมองมุมใหม่ Five Focus ตอน : Education Hub โรงเรียนโยธินบูรณะ


รู้จักหลักสูตรเคมบริดจ์

หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์ โดยรายการ Education Today

เอกสารแนะนำโครงการ

เอกสารแนะนำโครงการ
ฉบับภาษาไทย

เอกสารแนะนำโครงการ
English Version

Activities and Achievement
กิจกรรมและความสำเร็จ

การรับสมัครนักเรียนโครงการนานาชาติ
ปีการศึกษา 2564

ติดต่อโครงการนานาชาติ

โทรศัพท์:

0-2118-9587

Line Official: