โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผ่านโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล" [เข้าชม 52]
   
รายละเอียด ::
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาผ่านโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมสู่สากล"...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:51:13
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (Day-Trip) ระดับชั้น ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) [เข้าชม 33]
   
รายละเอียด ::
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (Day-Trip) ระดับชั้น ม.5 โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:48:28
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 52]
   
รายละเอียด ::
การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:47:31
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 36]
   
รายละเอียด ::
การมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:46:41
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 28]
   
รายละเอียด ::
การรายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:45:47
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 10]
   
รายละเอียด ::
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้น ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:44:54
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [เข้าชม 8]
   
รายละเอียด ::
การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:44:18
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    พิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย 2565 "เพาะรักษ์ไทย" [เข้าชม 89]
   
รายละเอียด ::
พิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทย 2565 "เพาะรักษ์ไทย"...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
16 มี.ค. 2566  เวลา :: 08:30:14
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [เข้าชม 79]
   
รายละเอียด ::
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
14 มี.ค. 2566  เวลา :: 09:46:46
ผู้ประกาศ ::
 ปาลญา สุวาส

    กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (One Day Math Camp) ประจำปีการศึกษา 2565 [เข้าชม 109]
   
รายละเอียด ::
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (One Day Math Camp) ประจำปีการศึกษา 2565...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
09 มี.ค. 2566  เวลา :: 16:02:39
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

 
  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 350 อัลบั้ม 35 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน

 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี