โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
    อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ [เข้าชม 366]
   
รายละเอียด ::
21 ตุลาคม 2564
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
22 ต.ค. 2564  เวลา :: 09:13:45
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน [เข้าชม 259]
   
รายละเอียด ::
การฉีดวัคซีน Pfizer นักเรียน
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
21 ต.ค. 2564  เวลา :: 16:46:12
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    การแข่งขันเทควันโด [เข้าชม 580]
   
รายละเอียด ::
การแข่งขันเทควันโด
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 ก.ย. 2564  เวลา :: 10:35:33
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    พิธีเปิดโครงกาารฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร แบบออนไลน์ [เข้าชม 442]
   
รายละเอียด ::
มื่อวันเสาร์​ที่​ 14​ สิงหาคม​ 2564​ นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ส.ค. 2564  เวลา :: 10:43:34
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ [เข้าชม 525]
   
รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
18 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:33:58
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย [เข้าชม 468]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:33:21
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    โครงการ SMP จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [เข้าชม 411]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่&nbs...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:30:01
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 334]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:28:17
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ [เข้าชม 211]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
10 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:26:44
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯศิลปะ [เข้าชม 117]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
10 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:25:42
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

 
  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 12 อัลบั้ม 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 
กลับข้างบน

 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี