โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
    การแข่งขันเทควันโด [เข้าชม 58]
   
รายละเอียด ::
การแข่งขันเทควันโด
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
20 ก.ย. 2564  เวลา :: 10:35:33
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    พิธีเปิดโครงกาารฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี จราจร แบบออนไลน์ [เข้าชม 252]
   
รายละเอียด ::
มื่อวันเสาร์​ที่​ 14​ สิงหาคม​ 2564​ นางกนกวรรณ​ วิลาวัลย์​ รัฐ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ส.ค. 2564  เวลา :: 10:43:34
ผู้ประกาศ ::
 เบ็ญจมาศ วิจิตร

    โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ [เข้าชม 302]
   
รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 15 ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
18 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:33:58
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย [เข้าชม 329]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:33:21
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    โครงการ SMP จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ [เข้าชม 290]
   
รายละเอียด ::
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) จัดการอบรมเชิงบรรยายในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่&nbs...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:30:01
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [เข้าชม 284]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
17 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:28:17
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ [เข้าชม 179]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
10 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:26:44
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯศิลปะ [เข้าชม 85]
   
รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
10 ก.ค. 2564  เวลา :: 02:25:42
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    กิจกรรมปันสุขสู่ชุมชน [เข้าชม 75]
   
รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะร่วมกับองค์กรต่างๆของโรงเรียน จัดกิจกรรมปันสุขสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2564...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
27 มิ.ย. 2564  เวลา :: 23:31:44
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

    การประชุมครูโรงเรียนโยธินบูรณะครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ [เข้าชม 83]
   
รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะจัดการประชุมครู ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564...
ภาพประกอบ ::
คลิกที่นี่
วันที่ ::
19 พ.ค. 2564  เวลา :: 18:42:07
ผู้ประกาศ ::
 ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี

 
  รวมภาพกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 10 อัลบั้ม 1 หน้า : 1
 
กลับข้างบน

 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี