โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
     ติดต่อโรงเรียน     
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ
1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2020-5791 - 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1