โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
     ติดต่อโรงเรียน     
 
โรงเรียนโยธินบูรณะ
1313 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2020-5791 - 2
Email: yothinburana@gapp.yothinburana.ac.th
ติดต่อโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
โทรศัพท์: 02-118-9585
Email: ybepcourse@gmail.com
ติดต่อโครงการนานาชาติ (International Programme)
โทรศัพท์: 02-118-9587
Email: ipyothin@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนโยธินบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1