โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  


 [19 ธ.ค. 2561]
แบบฟอร์ม PLC   [เข้าชม 165]
 [16 พ.ย. 2561]
CSA_การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง   [เข้าชม 145]
 [16 พ.ย. 2561]
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   [เข้าชม 112]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบติดตาม ปย.2   [เข้าชม 108]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.2   [เข้าชม 97]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.1   [เข้าชม 80]
 [08 พ.ย. 2561]
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการสอน   [เข้าชม 146]
 [21 มิ.ย. 2561]
ตารางการจัดการเรียนการสอนคาบเพิ่มเวลารู้    [เข้าชม 710]
 [29 เม.ย. 2561]
ID-Plan   [เข้าชม 1332]
 [03 เม.ย. 2561]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ   [เข้าชม 1615]
 [08 มี.ค. 2559]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่   [เข้าชม 30101]
 [14 ม.ค. 2559]
รับสมัครครูอัตราจ้างศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์   [เข้าชม 29696]
 [02 พ.ย. 2558]
ประกาศผลผู้สอบผ่านภาค ก และ ข พนักงานราชการวิชาสังคมฯ   [เข้าชม 29360]
 [16 ต.ค. 2558]
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   [เข้าชม 29304]
 [29 ก.ย. 2558]
คำสั่งประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558   [เข้าชม 28971]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   [เข้าชม 28666]
 [27 ม.ค. 2558]
แบบสรุปผลการนิเทศ4   [เข้าชม 28466]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายใน3   [เข้าชม 28437]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา2   [เข้าชม 28466]
 [27 ม.ค. 2558]
การนิเทศภายในสถานศึกษา1   [เข้าชม 28409]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 27 ข่าว 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี