โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  


 [01 มี.ค. 2563]
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562   [เข้าชม 464]
 [05 ก.พ. 2563]
ผลการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 2562   [เข้าชม 148]
 [05 ก.พ. 2563]
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกฯ   [เข้าชม 72]
 [05 ก.พ. 2563]
รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 236]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบรายงานการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 123]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 99]
 [05 ก.พ. 2563]
ตารางแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 79]
 [17 ธ.ค. 2562]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ   [เข้าชม 452]
 [14 มิ.ย. 2562]
คำสั่งที่ 124 2562 คณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง   [เข้าชม 381]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 115 2562 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวร   [เข้าชม 480]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 114 2562 คำสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัย   [เข้าชม 373]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 113 2562 งานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี   [เข้าชม 317]
 [30 พ.ค. 2562]
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา   [เข้าชม 445]
 [28 มี.ค. 2562]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ    [เข้าชม 821]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์ม SAR 2561   [เข้าชม 383]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 797]
 [19 ธ.ค. 2561]
แบบฟอร์ม PLC   [เข้าชม 467]
 [16 พ.ย. 2561]
CSA_การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง   [เข้าชม 408]
 [16 พ.ย. 2561]
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   [เข้าชม 292]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบติดตาม ปย.2   [เข้าชม 311]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 43 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี