โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  


 [14 ส.ค. 2563]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเรียนฟรี   [เข้าชม 142]
 [14 ก.ค. 2563]
ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด   [เข้าชม 227]
 [17 มิ.ย. 2563]
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   [เข้าชม 1518]
 [20 พ.ค. 2563]
เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ   [เข้าชม 660]
 [01 มี.ค. 2563]
แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2562   [เข้าชม 736]
 [05 ก.พ. 2563]
ผลการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 2562   [เข้าชม 300]
 [05 ก.พ. 2563]
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในภายนอกฯ   [เข้าชม 180]
 [05 ก.พ. 2563]
รายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 471]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบรายงานการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 212]
 [05 ก.พ. 2563]
แบบฟอร์มเขียนโครงการ ปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 203]
 [05 ก.พ. 2563]
ตารางแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2563   [เข้าชม 187]
 [17 ธ.ค. 2562]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ   [เข้าชม 555]
 [14 มิ.ย. 2562]
คำสั่งที่ 124 2562 คณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง   [เข้าชม 471]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 115 2562 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวร   [เข้าชม 571]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 114 2562 คำสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัย   [เข้าชม 457]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 113 2562 งานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี   [เข้าชม 411]
 [30 พ.ค. 2562]
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา   [เข้าชม 564]
 [28 มี.ค. 2562]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ    [เข้าชม 960]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์ม SAR 2561   [เข้าชม 469]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 953]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 47 ข่าว 3 หน้า : 1 [2][3] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี