โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่  


 [14 มิ.ย. 2562]
คำสั่งที่ 124 2562 คณะกรรมการดำเนินงานเลือกตั้ง   [เข้าชม 154]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 115 2562 แต่งตั้งครูปฎิบัติหน้าที่เวร   [เข้าชม 234]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 114 2562 คำสั่งอยู่เวรรักษาความปลอดภัย   [เข้าชม 173]
 [30 พ.ค. 2562]
คำสั่งที่ 113 2562 งานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี   [เข้าชม 127]
 [30 พ.ค. 2562]
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา   [เข้าชม 195]
 [28 มี.ค. 2562]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ    [เข้าชม 628]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์ม SAR 2561   [เข้าชม 286]
 [21 มี.ค. 2562]
แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม   [เข้าชม 649]
 [19 ธ.ค. 2561]
แบบฟอร์ม PLC   [เข้าชม 349]
 [16 พ.ย. 2561]
CSA_การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง   [เข้าชม 297]
 [16 พ.ย. 2561]
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน   [เข้าชม 188]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบติดตาม ปย.2   [เข้าชม 191]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.2   [เข้าชม 172]
 [16 พ.ย. 2561]
แบบ ปย.1   [เข้าชม 156]
 [08 พ.ย. 2561]
แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการสอน   [เข้าชม 265]
 [21 มิ.ย. 2561]
ตารางการจัดการเรียนการสอนคาบเพิ่มเวลารู้    [เข้าชม 805]
 [29 เม.ย. 2561]
ID-Plan   [เข้าชม 1523]
 [03 เม.ย. 2561]
Download เอกสารงานหลักสูตรและการสอน กลุ่มบริหารวิชาการ   [เข้าชม 1743]
 [08 มี.ค. 2559]
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ไปยังโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่   [เข้าชม 30182]
 [14 ม.ค. 2559]
รับสมัครครูอัตราจ้างศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์   [เข้าชม 29768]

  รวมข่าวสำหรับครู เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 35 ข่าว 2 หน้า : 1 [2] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี