โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 
  ข่าวการรับสมัครบุคคล  


 [01 ธ.ค. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา)   [เข้าชม 527]
 [01 ธ.ค. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ SMP)   [เข้าชม 525]
 [29 พ.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)   [เข้าชม 524]
 [23 พ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา   [เข้าชม 523]
 [23 พ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถ   [เข้าชม 522]
 [09 พ.ย. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)   [เข้าชม 523]
 [09 พ.ย. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่งานโสต)   [เข้าชม 523]
 [20 ก.ย. 2565]
ประกาศรับสมัครงานโครงการนานาชาติ   [เข้าชม 523]
 [31 ส.ค. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนภาษาจีน)   [เข้าชม 525]
 [24 ส.ค. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูสอนภาษาจีน)   [เข้าชม 525]
 [11 ส.ค. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อรับเป็นครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน   [เข้าชม 522]
 [15 มิ.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   [เข้าชม 524]
 [10 มิ.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(งานทะเบียน วัดและประเมินผล)   [เข้าชม 521]
 [01 มิ.ย. 2565]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งานทะเบียน วัดและประเมินผล   [เข้าชม 522]
 [25 เม.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ทะเบียนวัดผล)   [เข้าชม 523]
 [25 เม.ย. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จนท.smp)   [เข้าชม 524]
 [18 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียนวัดผล)   [เข้าชม 534]
 [08 เม.ย. 2565]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน   [เข้าชม 521]
 [02 เม.ย. 2565]
รับสมัครเจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล   [เข้าชม 524]
 [30 มี.ค. 2565]
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (งานบุคคล)   [เข้าชม 523]

  รวมข่าวการรับสมัครบุคคลทั้งหมด 148 ข่าว 8 หน้า : <<กลับไป [1] 2 [3][4][5][6][7][8] หน้าต่อไป >>
 

 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี