โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
Yothinburana Open House 2020
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะกำหนดจัดกิจกรรม 
Yothinburana Open House 2020
โครงการห้องเรียนพิเศษ EP / IP / SMP และห้องเรียนปกติ
ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 8.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม C401 โรงเรียนโยธินบูรณะ
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/3gt20jpnIewKZy6g2
หรือคลิกที่เอกสารแนบข่าวด้านล่าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงการฯภาคภาษาอังกฤษ (EP) โทร. 0-2118-9585
โครงการนานาชาติ (IP) โทร. 0-2118-9587
สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 0-2118-9578
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 24 ธ.ค. 2562  เวลา 14:51:19
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี