โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนและให้บัญชีผู้สอบทุกบัญชีสิ้นสุด
  รายละเอียด ::
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ เรื่อง ยกเลิกประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
และให้บัญชีผู้สอบทุกบัญชีสิ้นสุด ณ วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 04 ก.ค. 2563  เวลา 00:32:51
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี