โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกาศการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
  รายละเอียด ::
ประกาศการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: สไบทิพย์ เพชรพันธ์
วันที่ :: 21 ธ.ค. 2563  เวลา 21:59:42
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี