โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP)
  รายละเอียด ::
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ
เรื่อง การจัดห้องเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science-Mathematics Program : SMP)
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 30 เม.ย. 2564  เวลา 19:58:19
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี