โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด ::
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: สไบทิพย์ เพชรพันธ์
วันที่ :: 01 มิ.ย. 2564  เวลา 17:10:45
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี