โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ
  รายละเอียด ::
ผลการลงทะเบียนวิชาเลือกศักยภาพ ภาคเรียนที่ 1/2564
ระดับชั้น ม.2 , ม.3 , ม.4  และ ม.5
ที่เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2564

สำหรับนักเรียนที่ยังมิได้ลงทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีกครั้ง 
(เฉพาะนักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน) 
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 11 มิ.ย. 2564  เวลา 16:57:20
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี