โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
  รายละเอียด ::
ผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564
ระดับชั้น ม.1 - ม.6 ที่เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 13 ก.ค. 2564  เวลา 18:00:00
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี