โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
แจ้งกำหนดวันและสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กำหนดวันและสถานที่ในการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยขอให้นักเรียนและผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามเอกสารที่แนบ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 09 ต.ค. 2564  เวลา 17:54:46
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี