โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
กำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้กับนักเรียน
  รายละเอียด ::
ตามที่โรงเรียนโยธินบูรณะร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โรงเรียนโยธินบูรณะขอแจ้งกำหนดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตามเวลาที่กำหนดในเอกสาร โดยขอให้นักเรียนและผู้ปกครองจัดเตรียมเอกสารและปฏิบัติตามเอกสารที่แนบ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 07 พ.ย. 2564  เวลา 16:46:55
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี