โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564
  รายละเอียด ::
มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และการจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 19 พ.ย. 2564  เวลา 13:43:07
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี