โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
  รายละเอียด ::
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ (Online) นักเรียนโครงการฯ ภาคภาษาอังกฤษ (EP)
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 03 ธ.ค. 2564  เวลา 14:32:52
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี