โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การจัดการเรียนการสอน ณ สถานศึกษา (On-Site) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
  รายละเอียด ::
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ณ สถานศึกษา (On-Site) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ และเอกสารดังแนบ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 28 ม.ค. 2565  เวลา 12:07:50
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี