โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
  รายละเอียด ::
ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 10 ก.พ. 2565  เวลา 11:23:41
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี