โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
แจ้งการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564
  รายละเอียด ::
การสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 เสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 21 ก.พ. 2565  เวลา 15:16:31
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี