โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2566
  รายละเอียด ::
การจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการภาคภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2566 
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 12 เม.ย. 2566  เวลา 17:58:25
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี