โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกาศนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภททั่วไป
  รายละเอียด ::
ประกาศนักเรียนลำดับสำรอง ครั้งที่ 2 มารายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทปกติ ประเภททั่วไป
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 11 พ.ค. 2566  เวลา 15:12:31
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี