โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส จำนวน 54 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด ::
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส จำนวน 54 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 19 ก.ค. 2566  เวลา 15:03:44
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี