โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส จำนวน 54 ชุด
  รายละเอียด ::
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอภาพระบบสัมผัส จำนวน 54 ชุด
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 24 ก.ค. 2566  เวลา 15:22:54
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี