โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
สอบราคาจ้างจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร 
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์สัญจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 รายละเอียดดังแนบ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 07 ม.ค. 2557  เวลา 15:16:35
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี