โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกาศหยุดเรียนในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะประกาศงดทำการเรียนการสอนในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน และโปรดติดตามการประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน
 
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 10 ม.ค. 2557  เวลา 16:00:43
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี