โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
คำสั่งแต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2557
  รายละเอียด ::
คำสั่งโรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ 18/2557 
เรื่อง ให้ข้าราชการครูอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของโรงเรียนโยธินบูรณะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2557
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 29 ม.ค. 2557  เวลา 16:59:36
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี