โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
บทเรียนโปรแกรม Captivate 5.5
  รายละเอียด ::
บทเรียนโปรแกรม Captivate 5.5  คัดลอกลิงค์ด้านล่าง
http://www.ac-skhtc.com/captivate/home.html
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 30 ม.ค. 2557  เวลา 10:36:03
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี