โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ O-Net ม.3
  รายละเอียด ::
แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับศูนย์เครือข่ายการสอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (การสอบ O-NET)
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 06 ก.พ. 2557  เวลา 10:28:54
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี