โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบ
  รายละเอียด ::
นักเรียน ม.6 รับผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.00 น.
ณ  ห้องประชุมอาคาร 2
 
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 17 ก.พ. 2557  เวลา 09:36:30
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี