โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
ประกาศหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557
  รายละเอียด ::
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหยุดทำการในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนโยธินบูรณะจึงประกาศหยุดเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
 
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 22 พ.ค. 2557  เวลา 21:17:11
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี