โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
รายชื่อนักเรียน ม. 3 เดิม มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
  รายละเอียด ::
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: เบ็ญจมาศ วิจิตร
วันที่ :: 02 ก.พ. 2559  เวลา 15:34:47
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี