โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศลูกโยธินปีการศึกษา 2559 โล่ , เข็มทอง และเข็มเงิน
  รายละเอียด ::
โรงเรียนโยธินบูรณะจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศลูกโยธินปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ. หอประชุมใหญ่ (ห้องประชุม 2,000) ให้นักเรียนที่รับรางวัลประเภท โล่,เข็มทอง,เข็มเงิน รายชื่อดังแนบ ให้นักเรียนแจ้งรายงานตัวเพื่อร่วมพิธีรับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ โดยแจ้งผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02-118-9578 (กลุ่มบริหารวิชาการ) 
หมายเหตุ : กรุณาแจ้งเพื่อเข้าร่วมพิธีก่อนวันที่ 14 ก.พ.60 และพิธีซ้อมวันที่ 15 ก.พ.60
 
 
  ไฟล์ประกอบ ::
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 09 ก.พ. 2560  เวลา 16:07:20
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี