โรงเรียนโยธินบูรณะ (Yothinburana School)
  hd  
 
 
 


  เรื่อง ::
การจอดรถในวันที่จัดสอบ Pre-Test เข้า ม.1 ปีการศึกษา 2560
  รายละเอียด ::
เรียนผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสอบ Pre-test ในวันที่ 11 ก.พ. 60 
ให้จอดรถนอกโรงเรียนบริเวณรอบนอกรั้วโรงเรียนหรือบริเวณใต้ทางด่วน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถสำหรับรับรองผู้ปกครอง
 
 
   ผู้ประกาศ :: ฐิติศักดิ์ โตเรืองศรี
วันที่ :: 09 ก.พ. 2560  เวลา 16:13:08
 
 
ย้อนกลับ
 
 
หากไม่สามาถเปิดเอกสารแนบข่าวได้ ให้ติดตั้งโปรแกรม       Adobe       AppStore      Google
 
 
 
จัดทำโดยงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี